Cos de cumparaturi

Inchide

Cosul de cumparaturi este gol.

Intra in cont

Inchide

Termeni si Conditii

Citeva informatii de la avocati :-) 


1. INTRODUCERE
Acest site este operat de Felicis Promotion SRL, o societate care functioneaza în conformitate cu legile din România, având sediul social in localitatea Chizatau, str Principala, nr 77, judetul Timis, înregistrată la Registrul comerțului sub nr J35/223/2015, cod unic de înregistrare RO34039951.

Prezentul document stabilește termenii şi condiţiile de utilizare a acestui site web și condițiile de achiziţionare a produselor și serviciilor comercializate prin intermediul acestui site web (denumit în continuare "Termenii și Condițiile").

Politica de retur, Politica de confidențialitate Felicis, precum și orice alte documente la care se face referire în cuprinsul acestui document, fac parte din Termeni și Condiții. Prin acceptarea Termenilor și a Condiţiilor, sunteţi, de asemenea, de acord cu Politica de retur, Politica de confidențialitate Felicis, precum și cu toate celelalte documente menționate în cuprinsul prezentului document. Dacă nu sunteți de acord cu Termenii și Condițiile, vă rugăm să nu utilizați acest site web.

Vă rugăm să citiți cu atenție Termenii și Condițiile înainte de a utiliza acest site web și de a efectua orice comandă prin intermediul acestuia.

Felicis își rezervă dreptul de a modifica în orice moment Termenii și Condiţiile. Orice modificări aduse Termenilor și Condiţiilor vor intra în vigoare numai pentru comenzile noi, înregistrate după publicarea modificărilor respective pe acest site web. Astfel, vă rugăm să verificați secțiunea aferentă Termenilor si Condiţiilor, înainte de fiecare comandă, pentru că este posibil să fi intervenit modificări de la ultima vizită.

1.1. Definiții
Termenii și Condițiile se vor aplica tuturor vânzărilor de bunuri/produse, precum și serviciilor comercializate de către Felicis, prin intermediul site-ului. În cuprinsul Termenilor și Condițiilor, termenii de mai jos vor avea următoarea semnificație:

Cumpărătorul - orice persoană fizică care, prin înregistrarea unei comenzi online pe acest site web, acționează în alte scopuri decât cele specifice activității sale comerciale sau profesionale, având, potrivit legii, calitatea de consumator.

Vânzătorul - Felicis
Comanda - solicitarea transmisă de către Cumpărător, prin parcurgerea etapelor tehnice necesare, în vederea achiziționării de Produse și/sau Servicii comercializate online, în condițiile prevăzute de Termeni și Condiții, de către Felicis.

Produse - orice bun comercializat de Felicis pe acest site web, solicitat de către Cumpărător prin Comanda înregistrată care urmează să fie livrat de către Vânzător, în condițiile prevăzute în Termeni și Condiții.

Contract - contractul încheiat de către Cumpărător, în conformitate cu Termenii și Condițiile expres acceptate de acesta, și Felicis, la momentul confirmării de către Felicis, pe un suport durabil, a Comenzii transmise de către Cumpărător.

1.2. Drepturile de proprietate intelectuală
În conformitate cu Politica de confidențialitate, conținutul și materialele publicate pe site sunt integral în proprietatea exclusivă a Felicis. Folosirea, fără acordul expres al Felicis, a oricărui material publicat pe acest site web, se pedepsește conform legii. Denumirea Felicis si reprezentarea grafică corespunzătoare sunt mărci înregistrate.

Prevederile din prezenta secțiune, precum și dispozițiile aplicabile din Politica de confidențialitate, nu vă împiedică să utilizați acest site web pentru a înregistra o Comandă online și a copia/utiliza/printa detaliile acesteia sau ale Contractului.

1.3. Prelucrarea datelor cu caracter personal
Felicis este înregistrată la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal ca operator de date cu caracter personal sub numărul 21246.

Datele dumneavoastră cu caracter personal sunt prelucrate în scop de comerţ electronic, reclamă, marketing și publicitate, precum și pentru executarea Contractului. Felicis va putea trimite newslettere și alte informații cu caracter comercial, cu respectarea strictă a prevederilor legale, numai după obținerea consimțământului dumneavoastră expres în acest sens.

În conformitate cu prevederile Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, modificată și completată, și ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice, Felicis și/sau, după caz, persoanele împuternicite de aceasta au obligația de a prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate.

Prin completarea formularelor specifice de pe site, pentru crearea unui cont, transmiterea unei Comenzi etc., vă exprimați consimțământul expres ca datele dumneavoastră cu caracter personal să fie prelucrate de către Felicis și/sau, după caz, de către persoanele împuternicite de aceasta, în scopurile menționate.

Conform legii, beneficiați de următoarele drepturi, respectiv dreptul de a fi informat, dreptul de acces la date, dreptul de intervenție, dreptul de opoziție, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, dreptul de a vă adresa justiției în caz de încălcare a drepturilor dumneavoastră de către Felicis. De asemenea, aveți dreptul de a solicita în orice moment ștergerea totală sau parțială a datelor cu caracter personal, precum și încetarea prelucrării acestora în scop de marketing direct, reclamă și publicitate. Vă puteți exercita drepturile enumerate mai sus prin adresarea unei cereri scrise, semnate și datate, transmisă la sediul Felicis.

Refuzul furnizării datelor solicitate de către Felicis pentru efectuarea unei Comenzi, determină imposibilitatea Felicis de a livra Comenzile respective.

În cazul în care vă modificați, prin utilizarea formularelor de pe site, datele personale furnizate deja către Felicis și există Comenzi în derulare, Comenzile respective își păstrează datele de la momentul efectuării Comenzii, iar livrarea Produselor se va face neluându-se în considerare noile date. Felicis nu vă solicită, prin niciun mijloc de comunicare (telefon/e-mail etc.) informații confidențiale, parole personale etc. În cazul în care dumneavoastră divulgați astfel de date către terți, aceștia poartă întreaga responsabilitate pentru propriile acțiuni. În asemenea situații, Felicis nu va fi responsabilă pentru niciun fel de prejudiciu.

Plata online a produselor Felicis se poate efectua în condiții de siguranță deplină utilizând un card bancar. Pentru asigurarea securității tranzacțiilor, Felicis folosește serviciile E-Commerce oferite de BRD Groupe Societe Generale. Pentru finalizarea corectă a tranzacției, trebuie să introduceți datele necesare autorizării tranzacției în platforma de plăți urmând instrucțiunile furnizate de această platformă. Felicis nu solicită și nu stochează nici un fel de detalii referitoare la cardul dumneavoastră.2. INFORMAŢII DESPRE SERVICIUL FELICIS COMENZI ONLINE
2.1. Felicis ia toate măsurile pentru ca informaţiile publicate pe pagina sa web, inclusiv descrierea Produselor şi a Serviciilor, precum și preţurile listate, să fie, în orice moment, corecte şi complete. Cu toate acestea, se pot face și greşeli. În asemenea situații, Felicis va încerca să înlăture toate erorile survenite în cel mai scurt timp posibil. În cazul în care Felicis constată că eroarea respectivă a afectat/influențat Comanda dumneavoastră sau Contractul valabil încheiat, va încerca să vă informeze în cel mai scurt timp posibil, oferindu-vă atât posibilitatea reconfirmării Comenzii/a Contractului, cât și posibilitatea anulării acesteia/acestuia.

2.2. Vă rugăm să aveți în vedere că achiziţionarea produselor pe internet oferă o experienţă diferită de cea din magazin. În special, trebuie să ştiți că:

Culorile Produselor, astfel cum sunt prezentate pe pagina web, pot fi diferite în realitate, pentru că depind de mai mulţi factori, inclusiv, dar fără a se limita la, setările monitorului dumneavoastră;

Marimea şi forma Produselor pot fi diferite în realitate faţă de modul în care apar în imaginile disponibile pe pagina web, însă Felicis furnizează informații complete privind dimensiunile Produselor în descrierile prezentate pentru fiecare Produs în parte. De aceea, vă rugăm să aveți în vedere că este responsabilitatea dumneavoastră să verificați ca mărimea reală a fiecărui Produs să corespundă scopului pentru care ați achiziționat respectivul Produs;

Fotografiile şi imaginile de pe pagina web au doar rol ilustrativ/orientativ. Pentru o descriere exactă a Produsului şi a detaliilor incluse, trebuie să citiți cu atenție descrierea corespunzătoare a Produsului;

Produsele vor fi livrate numai în măsura în care sunt disponibile, existând astfel riscul ca Felicis să nu poată livra Comanda. De asemenea, Felicis își rezervă dreptul de a retrage orice Produs de la vânzare, în orice moment. În asemenea situații, singura responsabilitate a Felicis față de dumneavoastră este rambursarea integrală a sumelor plătite pentru respectivele Produse pe care nu le mai poate furniza/le-a retras de la comercializare;

Felicis depune toate eforturile pentru a livra Produsele și a presta Serviciile solicitate de Cumpărător în conformitate cu data de livrare / prestare asumată, menționată în e-mailul cu detalii despre livrare / prestare, transmis potrivit prevederilor din secțiunea 7.1. Menționăm că toate informațiile cu privire la livrare / prestare oferite de Felicis (pe website, la telefon sau prin e-mail) sunt doar cu titlu estimativ şi, de aceea, pot varia de la caz la caz. Vă rugăm să consultați Punctul 7 pentru mai multe informaţii despre livrare / prestare;

2.3. Nu este permisă utilizarea acestui site web în scopul introducerii în mod deliberat de viruşi sau orice alt program sau material care poate fi tehnic dăunător sau distructiv. Sunt interzise încercările de acces neautorizat la acest site web, la serverul pe care este găzduit acesta sau la orice alt server, calculator sau bază de date în legatură cu acest site web. Prin acceptarea Termenilor și Condițiilor vă angajați să nu atacați acest site web prin intermediul unui atac de blocare a serviciului sau de blocare distribuită a serviciului.

Nerespectarea dispozițiilor din prezenta clauză va fi raportată autorităților competente în vederea aplicării sancțiunilor legale și va determina suspendarea imediată a dreptului de a utiliza acest site web.

Felicis, deși depune toate eforturile pentru a asigura o navigare sigură pe pagina sa web, nu garantează ca site-ul, serverele pe care este găzduit sau e-mailurile trimise sunt fără viruși sau alte componente informatice cu caracter potențial dăunător, că nu conține erori, omisiuni, defecțiuni, întârzieri sau întreruperi în operare sau transmitere, căderi de linie sau orice alți factori similari. Vă rugăm să aveți în vedere că folosiți site-ul pe riscul propriu, Felicis nefiind în niciun fel responsabilă pentru eventualele daune directe sau indirecte cauzate de utilizarea sau accesarea/vizitarea site-ului sau ca urmare a utilizării informațiilor de pe site. Felicis nu răspunde de erorile sau omisiunile care pot interveni în redactarea sau prezentarea materialelor de pe site, fără ca prin această prevedere să fie afectate drepturile de care beneficiați, în temeiul legii, în calitate de consumator.

Astfel, este în avantajul dumneavoastră să vă asigurați că aveți instalate sisteme adecvate de apărare, menite să vă protejeze calculatorul de viruşi şi/sau orice alt conţinut dăunător.

Felicis își rezervă dreptul de a anula Comenzile care privesc Produse și/sau Servicii afișate pe site ca urmare a unor erori tehnice sau care, din cauza unor erori tehnice, prezintă prețuri evident eronate/derizorii (prețuri care pot fi, în mod rezonabil, apreciate ca eronate/derizorii de către consumatorul mediu), cu consecința restituirii întregii sume plătite de Cumpărător în considerarea comenzilor anulate, dacă este cazul.

Orice link-uri către alte site-uri web sau materiale ale unor terțe părți, dacă este cazul, postate pe site-ul web al Felicis sunt oferite exclusiv în scop informativ, iar Felicis nu își asumă în niciun fel responsabilitate pentru conținutul acestor site-uri și materiale, pentru produsele sau serviciile promovate sau comercializate prin intermediul acestor site-uri web.

2.4. Felicis are dreptul, în orice moment, să modifice, să suspende sau să înceteze comercializarea online a Produselor, parţial sau în totalitate, temporar sau permanent, cu sau fără notificare prealabilă. Felicis nu va fi responsabilă pentru nicio modificare, suspendare sau întrerupere a disponibilităţii serviciului de Comenzi Online, fără ca prin această prevedere să se aducă atingere drepturilor pe care legea le recunoaște consumatorilor. De asemenea, Comenzile online valabil confirmate de către Felicis, anterior operațiunilor de modificare, suspendare sau încetare dispuse, vor fi în mod corespunzător executate de Felicis

2.5. Felicis va asigura confidențialitatea datelor dumneavoastră, respectiv a datelor de autentificare, parolei şi tuturor celorlalte detalii în legătură cu contul creat pe site, în conformitate cu Politica de confidențialitate. Cu toate acestea, este responsabilitatea dumneavoastră să vă asigurați că informațiile privind contul creat pe site rămân confidenţiale în orice moment și că nu vor fi transmise către terți. Prin acceptarea Termenilor și Condițiilor sunteți de acord să informați Felicis în cel mai scurt timp posibil dacă aveți, în mod rezonabil, suspiciuni că securitatea contului dumneavoastră este în pericol.

2.6. Vă rugăm să aveți în vedere că puteți face o comandă valabilă pe site-ul Felicis.ro numai dacă ați împlinit vârsta de 18 ani și doriți ca Produsele să fie livrate/prestate pe teritoriul României. Este nevoie în mod necesar de o adresă de e-mail valabilă/activă şi un număr de telefon la care puteți fi contactat cu uşurinţă.

2.7. Comercializarea online a Produselor are loc în sistem en-detail (comerț cu amănuntul), iar nu en-gros (comerț cu ridicata).


3. ÎNREGISTRAREA COMENZII
3.1. Cumpărătorul va consulta secțiunea "Cum cumperi" pentru a obține toate informaţiile relevante despre etapele efectuării unei Comenzi. Înregistrarea Comenzii constituie o ofertă de achiziţionare a produselor de la Vânzător, supusă confirmării sale ulterioare, în condițiile prevăzute la Punctul 5 de mai jos.

3.2. Odată înregistrată, Comanda nu mai poate fi modificată, în afară de cazul în cazul în care unul sau mai multe produse nu sunt disponibile în stoc, în pasul de confirmare telefonică a comenzii. Acest lucru nu afectează în niciun fel drepturile Cumpărătorului de a se retrage din contractul încheiat cu Felicis.

3.3. După efectuarea Comenzii, Cumpărătorul va primi un e-mail cu detaliile Produselor comandate, costul total al Comenzii, inclusiv costurile de livrare și costurile de colectare/ambalare, precum și un număr de identificare a Comenzii. Cumpărătorului i se va aduce la cunoștință că în maximum 72 de ore (fără a include zilele libere legale) va fi contactat pentru confirmarea disponibilității Produselor și acceptarea Comenzii.

3.4. Transmiterea Comenzii de către Cumpărător și primirea e-mailului menționat la punctul 3.5. de mai sus, reprezintă doar o confirmare a faptului că această Comandă a fost recepţionată de Felicis și nu formează un contract cu caracter obligatoriu.4. ACCEPTAREA COMENZILOR ȘI FORMAREA CONTRACTULUI
4.1. În maximum 72 de ore (fără a include zilele libere legale) de la transmiterea Comenzii, Cumpărătorul va primi un e-mail de confirmare a disponibilității Produselor comandate.

4.2. Felicis va depune toate eforturile pentru livrarea tuturor Produselor comandate de către Cumpărător, dar își rezervă dreptul, fără a prezenta motivele aferente, să refuze o Comandă (înainte de a o fi acceptat). În cazul în care Comanda este refuzată de Felicis, Cumpărătorul va fi anunţat în maximum 72 de ore (fără a include zilele libere legale) de la momentul efectuării Comenzii.

4.3. Contractul se consideră valabil încheiat la momentul confirmării de către Felicis, pe un suport durabil, respectiv prin transmiterea e-mailului conform punctului 5.1. de mai sus, a acceptării Comenzii transmise de Cumpărător.


5. PLATA
5.1. Produsele și Serviciile comandate pot fi plătite în numerar - la livrare, online - plata cu cardul sau prin depunere/transfer bancar in contul Felicis.

5.2. Dacă nu se prevede expres altfel, toate preţurile indicate în secțiunea rezervată Felicis Comenzi Online includ TVA şi alte taxe aplicabile. Costurile de colectare/ambalare și livrare vor fi evidențiate separat și adăugate la preţul total al Comenzii, respectiv la Produsele și Serviciile comandate, în conformitate cu punctul 6.4. de mai jos.

5.3. Cu excepţia cazului în care se prevede altfel în Termeni și Condiții, preţul total pe care îl veți plăti efectiv pentru Produsele comandate și, separat, pentru Serviciile solicitate, este cel indicat de Vânzător în momentul efectuării Comenzii, anterior transmiterii acesteia în vederea procesării de către Vânzător.

5.4. Costurile de livrare pe care trebuie să le plătiți pentru Comanda efectuată sunt cele indicate de Felicis în cadrul procesului de transmitere a Comenzii. Costurile de livrare vor fi calculate în funcție de greutatea Produselor comandate, respectiv de numărul kilogramelor.

5.5. Pentru plata online Felicis, sunt acceptate cardurile de plată emise sub siglele VISA și MASTERCARD. Nu este perceput niciun comision suplimentar pentru astfel de plăți. Pentru finalizarea corectă a tranzacției, trebuie să introduceți datele necesare autorizării tranzacției în platforma de plăți, urmând instrucțiunile furnizate de această platformă. Tranzacțiile se efectuează în lei, la cursul de schimb al băncii emitente a cardului dumneavoastră, în cazul în care acesta este asociat unui cont în altă monedă decât RON. Felicis nu solicită și nu stochează nici un fel de detalii referitoare la cardul dumneavoastră.

5.6. Dacă optați pentru plata online, după plasarea comenzii, veți fi redirecționat către pagina în care veți putea introduce datele cardului pentru a efectua plata online. Valoarea comenzii confirmate va fi retrasă din contul indicat numai după livrarea produselor.6. ERORI LEGATE DE PREŢURI
6.1. Felicis va depune toate eforturile pentru ca preţurile indicate în secțiunea Comenzi Online să fie corecte. Cu toate acestea, este posibil să apară și erori. În cazul în care Felicis descoperă o eroare legată de preţul unui/unor Produs/e și / sau, după caz, Serviciu/i comandate deja de către Cumpărător, acesta va fi informat cât mai curând posibil, înainte ca Felicis să confirme Comanda, despre eroarea produsă. În aceste situații, Cumpărătorul va avea opţiunea fie de a reconfirma Comanda la preţul corect, fie de a anula Comanda.

6.2. În cazul în care Cumpărătorul nu poate fi contactat, într-un termen rezonabil, folosind detaliile de contact pe care le-a furnizat în timpul procesului de comandă, Felicis va considera Comanda anulată şi Cumpărătorul va fi notificat despre aceasta prin e-mail.

6.3. În cazul în care Cumpărătorul decide anularea Comenzii, după ce a fost informat cu privire la preţurile corecte ale Produselor, însă anterior acestui moment a achitat deja prețul Produselor comandate, Felicis va oferi o rambursare completă în cel mai scurt termen (dar nu mai mult de paisprezece (14) zile calendaristice de la anulare).

6.4. În măsura în care Felicis nu a informat Cumpărătorul cu privire la prețurile eronate, potrivit prevederilor din prezenta secțiune, și a confirmat Comanda, Contractul valabil încheiat va fi în mod corespunzător executat și Produsele vor fi livrate în conformitate cu Punctul 7 de mai jos.7. LIVRAREA PRODUSELOR
7.1. După încheierea valabilă a Contractului, veți primi un e-mail care va conține numărul documentului de transport (AWB) pentru verificarea stadiului transportului, numărul și valoarea Comenzii, modalitatea de plată, precum și, după caz, data estimată a prestării Serviciilor solicitate de Cumpărător.

7.2. Livrarea se va efectua prin intermediul societății de curierat indicată de Felicis. În ziua livrării veți fi contactat de către societatea de curierat, prin telefon sau SMS, la numărul de telefon mobil pe care l-ați furnizat în timpul procesului de comandă.

7.3. Livrarea și prestarea Serviciilor vor avea loc la adresa indicată în acest scop de către dumneavoastră în timpul procesului de comandă. Este necesar ca adresa specificată pentru livrarea Produselor și prestarea Serviciilor să fie pe teritoriul României.

De asemenea, trebuie să aveți în vedere că sunteți exclusiv responsabil în următoarele situații:

deşi aveți posibilitatea să specificați o adresă de livrare și, după caz, de prestare a Serviciilor diferită de cea indicată pentru facturare, trebuie să vă asigurați că livrarea se poate face la această adresă şi că sunteți disponibil la această adresă la data livrării produselor comandate.

7.4. La livrare, documentul care confirmă executarea corespunzătoare a livrării trebuie să fie semnat de către Cumpărător. Prin aceasta nu va fi afectat în nici un fel dreptul legal al Cumpărătorului de a notifica ulterior Felicis în cazul în care constată un defect sau orice altă lipsă de conformitate a Produselor. Refuzul de semnare a documentul de livrare reprezintă refuzul de acceptare a Produselor;

7.5. După semnarea documentelor de livrare, Cumpărătorul dobândește posesia fizică a Produselor comandate. Din acest moment, Cumpărătorul preia toate riscurile asupra Produselor, respectiv riscul de pierdere, pieire sau de deteriorare.

7.6. În cazul în care Cumpărătorul nu este disponibil personal, poate desemna o terță persoană care să preia Produsele în numele său. Reprezentantul Cumpărătorului trebuie să fie o persoană cu capacitatea juridică necesară, respectiv să fi împlinit vârsta de 18 ani, pentru a putea primi, în numele Cumpărătorului, Produsele. Cumpărătorul este de acord ca Felicis să se bazeze pe instrucţiunile reprezentantului ca şi cum ar fi propriile sale indicații.

7.7. Livrarea se face de către societatea de curierat, eficient și în condiții sigure, cu următoarele precizări:

Cumpărătorul este de acord să ofere în prealabil cât mai multe detalii despre caracteristicile speciale ale locului de livrare pentru a se asigura că livrarea poate să aibă loc.

Livrarea va avea loc Door-to-door (până la uşa adresei de livrare indicate de cumpărător). În cazul în care reprezentanţii Vânzătorului consideră, în mod rezonabil, că este posibil ca livrarea în locul indicat de Cumpărător este de natură să deterioreze Produsele sau locația indicată pentru livrare, îl vor informa pe Cumpărător şi vor înregistra aspectele semnalate în documentul de livrare.

La livrare, Cumpărătorul va verifica starea ambalajului şi numărul corect de pachete livrate. În cazul în care există deteriorări evidente sau sunt Produse lipsă sau incorecte, aceste constatări vor fi înregistrate în documentele de livrare. Articolele lipsă vor fi livrate gratuit; articolele deteriorate/incorecte vor fi returnate şi vor fi, de asemenea, înlocuite şi livrate gratuit.

7.8. Nicio prevedere de mai sus nu afectează drepturile garantate de lege Cumpărătorului în calitate de consumator. Pentru a afla mai multe informaţii puteți contacta Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor.


8. ANULAREA COMENZII ŞI RETURNAREA PRODUSELOR
8.1. Cumpărătorul are posibilitatea să anuleze Comanda efectuată până la momentul acceptării Comenzii de către Felicis.

8.2. În temeiul prevederilor legale în vigoare, beneficiați de dreptul de retragere din Contractul încheiat cu Felicis. Dreptul de retragere reprezintă posibilitatea dumneavoastră de a returna Produsele achiziționate online / a renunța la prestarea Serviciilor contractate.

Toate informațiile relevante pentru exercitarea concretă a dreptului de retragere sunt prevăzute în Politica de retur.

9. LEGISLAȚIA APLICABILĂ ȘI JURISDICȚIE
Utilizarea site-ului web, transmiterea Comenzilor şi încheierea Contractelor prin intermediul site-ului sunt guvernate de legislaţia română.
Orice litigiu care rezultă din sau în legătură cu folosirea site-ului web sau în legătură cu o Comandă/un Contract va fi supus instanţelor competente din România.
Consumatorii nu pot renunţa la drepturile care le sunt garantate de lege. Orice clauză contractuală prin care se renunţă sau se restrâng în mod direct sau indirect drepturile prevăzute de lege în favoarea consumatorilor nu este obligatorie pentru aceștia.